SOKE

Fondatore: Oriemon Shigetoshi TAKAGI
02░ Soke: Umanosuke Shigesada TAKAGI
03░ Soke: Gennoshin Hideshige TAKAGI
04░ Soke: Kihei Shigenobu OHKUNI
05░ Soke: Yakuro Nobutoshi OHKUNI
06░ Soke: Tarodaiyu Tadanobu OHKUNI
07░ Soke: Kihei Yoshisada OHKUNI
08░ Soke: Yozaemon Yoshisada NAKAYAMA
09░ Soke: Jinnai Sadahide NAKAYAMA
10░ Soke: Buemon Hidenobu OHKUNI
11░ Soke: Kizaemon Sadatoshi NAKAYAMA
12░ Soke: Kamaji Hidetoshi OHKUNI
13░ Soke: Ikugoro Hisayoshi YAGI
14░ Soke: Takeo Masatsugu ISHYA
15░ Soke: Matsutaro Masaharu ISHYA
16░ Soke: Happeita Masayoshi KAKUNO
17░ Soke: Saburo Masanori MINAKI
18░ Soke: Tsuyoshi Munetoshi INOUE
19░ Soke: Kyoichi Munenori INOUE


Soke Kyoichi Munenori INOUE
Soke attuale


Sito di Daniele Antonelli